De publieke stemsite werd op 10 november afgesloten. Op 4 december maken we de winnaars bekend.

maandag 13 november 2017

Vakjury 2017

De jury's voor de Bib Web Awards 2017, dat zijn:
  • experts uit de brede informatiesector
  • wij, cursisten graduaat BDI-kunde + docent-organisator
De keuze van deze twee jury's telt telkens mee voor 25% van het eindresultaat. De andere 50% wordt berekend op basis van de inmiddels afgesloten publieksstemming.

We stellen hier met plezier onze 'externe experts' voor. Naast 25% aandeel in de totaalstand bepalen hun scores ook de Vakjuryprijs. Wie van de vakjuryleden overall de hoogste score krijgt, gaat op 4 december naar huis met een waardebon van 100 euro.

Sally Chambers coördineert sinds februari 2015 het Ghent University Centre for Digital Humanities. Van daaruit organiseert ze DARIAH activiteiten in België. DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) is een Europees digitaal en sociaal platform dat geesteswetenschappers ondersteunt bij het gebruik van digitale bronnen en methoden in hun onderzoek. Voordien werkte Sally bij DARIAH-EU in Duitsland, The European Library in de Koninklijke Bibliotheek van Nederland en bij wetenschappelijke bibliotheken in de UK.Ilse Depré is master in de Germaanse Filologie en Kunstwetenschappen (KULeuven). Ze werkte geruime tijd aan diezelfde universiteit, als softwareconsultant voor Toledo, de elektronische leeromgeving van de Associatie KULeuven. In 2009 maakte ze de overstap naar de bibliotheeksector, eerst als projectleider nieuwe media bij Bibnet (nu Cultuurconnect), daarna als diensthoofd publiekswerking in de Bib Leuven. Ze coördineerde daar o.a. projecten rond e-inclusie, mediawijsheid, digitaal lezen, gamen en het gebruik van sociale media. Ze deelt haar ervaringen en tips via het vakblad META en haar blog BiB IDee. Onder diezelfde naam startte ze in 2014 als freelance docente en consultant nieuwe media. Ze geeft lezingen en workshops rond diverse digitale thema’s, via Vormingplus, Syntra, PIVO en heel wat Vlaamse bibliotheken. Om de gaatjes in haar agenda te vullen is ze stadsgids in Leuven en verzorgt ze rondleidingen in Museum M.

Simon Bequoye studeerde Taal- en Letterkunde, gevolgd door Cultuurmanagement. Sinds 2014 werkt hij bij Iedereen Leest. Als beleidsmedewerker levert hij input voor strategische beleidslijnen en is hij mede verantwoordelijk voor rapportering via jaarverslagen en actieplannen. Daarnaast werkt hij rond kennisbeheer in de organisatie: verzamelen van onderzoeken, en coördinatie van de nieuwe organisatiesite waar allerlei informatie, ervaringen en praktijkvoorbeelden over lezen en leesbevordering gedeeld zullen worden met de sector. Ook levert hij input bij samenwerkingen met hogescholen en universiteiten. Impact vormt de rode draad in zijn werk: zowel binnen de eigen organisatie (bv. Het Lezerskabinet) als binnen de sector (bv. lezing op Informatie aan Zee).

Jeroen Bourgonjon is maatschappelijk werker en pedagoog. Voor de Vakgroep Onderwijskunde van UGent bestudeert hij onder andere de betekenis en effecten van videogames op school. Hij is ook verbonden aan de Digital Games Research Association (DiGRA) Flanders. Deze organisatie verenigt academici en professionals die onderzoek doen naar digitale games en gerelateerde thema's.

Bastien Lauwers is de initiatiefnemer van Bookmine, een online peer-to-peer platform waarmee buren makkelijk boeken kunnen uitlenen aan elkaar. Bastien ontwikkelde Bookmine in het kader van de masteropleiding Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, en in samenwerking met Stad Antwerpen en Stadslab2050. Doel van Bookmine: ontdekken welke boeken mensen in de buurt aanraden, de buur als persoonlijke (literaire) adviseur, en de stad als één grote bibliotheek.

 
Laurent Meese is hoofdbibliothecaris van het Museum voor Natuurwetenschappen (KBIN). Hij is nauw betrokken bij digitaliseringsprojecten, maar leest het liefst papieren boeken. Onder het alter ego bibman is hij sinds 2005 actief als biblioblogger. Bibliothecaris in Blog werd in 2010 bekroond met een zilveren Bib Web Award. Naast boekenrecensent voor het maandblad Leesidee was hij jarenlang columnist voor het Nederlandse tijdschrift Digitale Bibliotheek. In zijn Kladschrift van een museumbibliothecaris schreef hij onverbloemd over het reilen en zeilen van een wetenschappelijke bibliotheek in het digitale tijdperk. Sinds 2015 verschijnen zijn veelgelezen columns in META.

Henk Vanstappen studeerde Geschiedenis en Informatie- en Bibliotheekwetenschappen. Hij werkte achtereenvolgens bij de stedelijke musea Antwerpen, het Nederlands Architectuurinstituut, het MoMu en PACKED vzw. Sinds 2015 werkt hij als zelfstandig adviseur onder de naam Datable. Datable ondersteunt organisaties in het ontwikkelen van strategieën voor digitale collecties, met een focus op duurzaam informatie- en gegevensbeheer. Datable voerde onder andere onderzoek uit naar digitale duurzaamheid van born digital architectuurarchieven, begeleidde implementaties van collectiebeheerssystemen, schreef mee aan strategische nota's over digitalisering, gaf vormingen aan organisaties over het beheer van digitale kunstobjecten, creëerde tools voor de identificatie van obsolete bestandsformaten en onderzocht de bruikbaarheid van kennissystemen voor het beheer van onderzoeksdata. In de portfolio van Datable zitten grote en kleine organisaties uit de cultuursector, creatieve sector en overheden in binnen- en buitenland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten