De publieke stemsite werd op 10 november afgesloten. Op 4 december maken we de winnaars bekend.

vrijdag 3 november 2017

Nominees Wijzer

De genomineerden in de categorie Wijzer bieden jongeren/studenten vanaf 16 jaar interessante activiteiten of toepassingen rond mediawijsheid en informatiegeletterdheid.

En de nominees zijn:

1. Workshop Mediawijsheid WO I - Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience


Deze workshop van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is gericht op leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. Zij kunnen kennismaken met de erfgoedcollectie van de bibliotheek: door middel van zoekopdrachten rond het thema van de Eerste Wereldoorlog gaan ze aan de slag met alle verschillende bronnen die de bibliotheek ter beschikking heeft (zowel op papier als digitaal). De workshop zet in op het kritisch omgaan met digitale bronnen alsook het bevorderen van mediawijsheid en onderzoeksvaardigheden bij digital natives.

2. Onlinecursus 'Kritisch denken en onderzoekscompetenties voor de bachelorstudent' - Bibliotheek HoGent

In 2015 startte de Hogeschool Gent een project om de vaardigheden en kritische visie bij studenten te promoten. Het eindresultaat is de cursus 'Onderzoekscompetenties 2.0: Kritisch denken en Onderzoeksmethoden voor de bachelorstudent', die toegankelijk is voor het brede publiek. De cursus bestaat uit twee delen - het onderdeel rond kritisch denken focust op mediawijsheid en het omgaan met verschillende soorten bronnen; het onderdeel rond onderzoekscompetenties reikt studenten de nodige kennis en vaardigheden aan om hun bachelorproef tot een goed einde te brengen. Beide delen leggen de nadruk op competenties die de mediawijsheid en de informatievaardigheden van de studenten bevorderen.

3. Mediatheek XL - Mediatheek Arteveldehogeschool


De mediatheek van de Arteveldehogeschool bundelt sinds 2015 haar activiteiten en initiatieven onder de naam Mediatheek XL. Er wordt sterk ingezet op het bevorderen van de informatievaardigheden, onder meer door het aanbieden van betrouwbare elektronische bronnen, tips voor opzoekingen in de catalogus of op het internet, het aanbieden van een apart luik ‘Informatievaardigheden’ op de website, … Als aanvulling hierop worden ook 'Mediatheek Clinics' georganiseerd: workshops waarbij medewerkers van de mediatheek de studenten begeleiden bij het opzoeken van informatie in de beschikbare digitale bronnen, zowel op een basisniveau als voor meer gevorderde mediatheekgebruikers.


4. Trainingssessies - Vlerick Library

De bibliotheek van de Vlerick Business School biedt haar studenten verschillende digitale bronnen aan: toegang tot databanken, catalogi, onderzoeksgegevens, e-boeken en e-tijdschriften, … Als ondersteuning organiseert de bibliotheek ook verschillende trainingssessies: studenten leren onder meer hoe ze kunnen werken met een specifieke databank of catalogus, hoe ze van thuis uit toegang kunnen krijgen tot de online bronnen van de bibliotheek, enzovoort. Het medium van deze sessies varieert van online videohandleidingen of 'webinars' tot klassieke opleidingen ter plaatse in de bib, en laat studenten toe zelf trainingssessies te kiezen volgens hun eigen specifieke noden.

5. MOOC Informatievaardigheden - Universiteitsbibliotheek VUB


In september 2017 lanceerde de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel een MOOC (Massive Open Online Course) Informatievaardigheden. Deze onlinecursus staat open voor zowel studenten als niet-studenten, en is beschikbaar in het Nederlands ('Basiscursus informatievaardigheden') en in het Engels ('Improve your research skills'). Deze tweetaligheid zorgt ervoor dat ook internationale studenten bereikt worden. De MOOC Informatievaardigheden focust op het versterken van de informatievaardigheden van de studenten op een laagdrempelige manier en het bevorderen van efficiƫnt verzamelen en verwerken van gegevens en kennis.

6. KUBIC InformatieCentrum - Universiteitsbibliotheek KU Leuven

KUBIC (voluit KU Leuven Bibliotheken InformatieCentrum) is als informatiecentrum van de KU Leuven specifiek gericht op het bevorderen van de informatievaardigheden van studenten. KUBIC biedt alle studenten van de KU Leuven een uitgebreid aanbod aan (korte) informatiesessies, en dit op verschillende locaties. Er worden onder meer sessies aangeboden rond de bibliotheekcatalogus, diverse databanken, Google Scholar, … De vaardigheden die deze sessies bijbrengen zijn afgestemd op de noden van studenten, en praktisch toepasbaar bij bijvoorbeeld het schrijven van een masterproef. 

7. Taalhulp en publiekswerking - VIVES-bibliotheken


De VIVES hogeschool biedt studenten taalhulp aan bij het schrijven van papers en bachelorproeven; dit doen ze zowel door het voorzien van een taalexpert op elke campus als door het beschikbaar maken van diverse online bronnen. Studenten kunnen niet alleen gebruikmaken van online woordenboeken (te raadplegen via de bibliotheekcatalogus), maar krijgen ook een overzicht van enkele gekende en minder gekende taalwebsites. Via de digitale leeromgeving Toledo is er ook een specifieke taalcursus beschikbaar voor studenten en docenten. Naast deze taalhulp zetten de VIVES bibliotheken sterk in op hun publiekswerking, onder meer door hun activiteiten, projecten, collectie en initiatieven (zoals de spelnamiddagen, blokpunten, …) in de verf te zetten op Facebook en Pinterest.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten